Sinds kort is de HEA geconfronteerd met een heftige ziekte van ons raadslid hans Langbroek. Hij heeft Freek Jans aangewezen als zijn tijdelijke waarnemer. We zullen proberen in de geest van Hans zijn zorg voor Enkhuizen voort te zetten. Het bestuur.